A A A

Energi - nu og i fremtiden - TILBUD - SUPERAKTUEL

Naturfag|Faglig læsning

Pris:49.00kr

Kan vi fortsætte med at forbruge energi som i dag? Vil energi i fremtiden være en dyr luksusvare, eller vil nye energiformer gøre, at vi kommer til at svømme i billig energi?

Hvordan vil fremtidens biler se ud? Skal vi til at køre på brintpiller? Hvad er vedvarende energi?

Hvordan kan vi udnytte vinden bedst mulig? Disse og mange andre spørgsmål kan du læse om i Energi – nu og i fremtiden. Sidst men ikke mindst sætter vi spot på: Hvad kan vi hver især gøre for at sikre planeten en god fremtid?

Lektørudtalelse:

En grundig og omfattende fagbog om Jordens energiproblemer. I otte hovedafsnit behandler bogen emner som fx: Energiforbrug i forskellige lande, fossile brændstoffer, atomkraft, vedvarende energi, energireserver, miljøproblemer, bedre energiudnyttelse og fremtidens energiforbrug.

Bogen går grundigt til værks og efterlader læseren velinformeret, det er ikke blot overfladisk viden, der formidles. Der lægges meget vægt på verdens energipolitik, herunder bl.a. Kyotoaftalen. Det bliver gjort klart for læseren, at der træffes nogle politiske valg, som vi alle har indflydelse på. Hist og her refereres til danske forhold.

Mange faktabokse, kurver og grafer giver god baggrund for diskussion og stillingtagen. Gode illustrationer bløder den tospaltede, tætskrevne tekst lidt op.

Teksten kan læses fra 14 år og er i skolen velegnet til et tema om energi og miljø