A A A

Natur/teknik-tak for 2. klasse
Forlaget Alinea - Udsolgt fra forlaget - Nyt oplag på vej

Naturfag

Pris:54.00kr

Natur/teknik-tak
tager udgangspunkt i børnenes verden, og følger læseplanens formålsbeskrivelse. De fænomener, som børnene møder i deres dagligdag, danner grundlag for bogens række af små enkle forsøg.

De valgte forsøg er lagt an på brug af hverdagsmaterialer som tom emballage, kasseret legetøj, clips, skruer osv., som kan indsamles af børnene til en rodekasse. Vi mener ikke, det er formålstjenligt at benytte dyrt specialudstyr.

Det er et mål at perspektivere de erfaringer, børnene får gennem eksperimenterne. I forbindelse med samtale om de resultater, de er nået frem til, får børnene mulighed for at udvikle tanker og tilegne sig sprog, teorier og begreber.

Nederst på hver side er der en kort vejledning til sidens aktiviteter. En mere udtømmende vejledning med flere ideer findes i Vejledningen til Matematik-tak for 2. klasse og som pdf-fil til downloading på www.alinea.dk.

Bogen er inddelt i 7 emner. Til hvert emne knytter sig 5 forskellige værksteder. I værkstederne kan eleverne i grupper cirkulere fra værksted til værksted, eller hele klassen kan i grupper arbejde med samme værkstedsaktivitet samtidig.

Vi foreslår, at værkstedsaktiviteterne udføres i moduler af 2-3 sammenhængende lektioner. Derved er der mulighed for at gøre en aktivitet færdig, og der spares tid til indretning af værksteder og oprydning.

God arbejdslyst.