A A A

Læringsstile i matematik - matematik og motorik
NYHED

Matematik

Pris:498.00kr
Matematik

 

 

Nogle elever lærer bedst, når de bruger kroppen. Andre elever lærer bedst, når de får mulighed for at få informationerne lidt ad gangen i logisk rækkefølge. Alle elever lærer bedst, når de trives.


Brug af læringsstile i matematik er med til at skabe trivsel i undervisningen – en vigtig betingelse for optimal læring hos alle elever.


'Læringsstile i matematik – matematik og motorik’ indeholder arbejdsforslag, der tager hensyn til elevernes forskellige læringsstile

 

'Læringsstile i matematik – matematik og motorik’ retter sig mod undervisningen i matematik 0. – 6. klasse.

72 sider, heraf 39 kopiforlæg i A-4 format.