Forlaget Hauboundervisning

Forlaget Hauboundervisning udvikler og udgiver læremidler til grundskolen. Forlagets målsætning er:

"Solid faglig undervisning i den pædagogiske overhalingsbane"

Det er kort sagt vores intention at være i front både med hensyn til faglighed, kreativitet og nye undervisningsformer. Samtidig ønsker vi at være prisbillige. Frem for at bruge penge på reklame holder vi priserne nede. 

God fornøjelse med undervisningen!