Danske dyr - faglig storyline 2.-6. klasse
e-bog med skolelicens

Pris:318.00DKK
Naturfag
Tilføj kurv

Tværfagligt forløb til natur/teknologi, dansk og matematik. Undervisningsmaterialet indeholder komplet lærervejledning, introduktion til storylinemetoden, kopiforlæg mv. 
Der arbejdes med beskrivelser af dyregrupper, deres livsbetingelser og kommunikationsformer. Eleverne arbejder med ligheder og forskelle på dyr og mennesker. Åbningen af dyrehaven, markedsføring med fremstilling af reklamer, grundplansskitser mv. 
Undervisningsforløbet søger samtidig at formidle handlekompetence i forhold til nogle af de problemstillinger, som præger vores tid. Hvordan skal vi bruge vores natur? Hvornår er dyrevelfærd vigtigere end økonomi? Hvad er et godt miljø? 

Folkeskolen skrev:
Storylineforløb, hvor alt lader sig skabe undervejs, er en meget spændende måde at få noget fagligt stof formidlet til børn på. 
Dette materiale giver et glimrende udgangspunkt for et storylineforløb, hvis endelige mål er etableringen og driften af en dyrehave. 
Da alt skabes undervejs, er det eneste, man mangler, en masse byggematerialer i form af æggebakker, mælkekartoner med mere. Her kommer forældrene på banen. Ellers findes alt i dette glimrende hæfte, som det klart kan anbefales at bruge i undervisningen.