A A A

Matematiklærerens Spilleværksted for 9.-10. klasse
>>e-bog med skolelicens<<

Matematik|Matematiklærerens Spilleværksted

Pris:298.00kr

Spil opleves af mange af vores elever som leg, spænding og konkurrence. Derved er motivationen på forhånd vakt til arbejdet med Matematiklærerens Spilleværksted.

Matematiklærerens Spilleværksted arbejder målrettet med, at eleverne opnår kompetencer inden for områderne strategi, problemløsning, talbehandling, tilfældighed og chance.

Nogle af spillene arbejder med Andre af spillene giver eleverne erfaringer med tilfældighed og chance. Og endelig lægger vi i strategispillene op til at styrke elevernes matematiske tankegang. Eleverne arbejder med, hvilke konsekvenser et givet træk kan have for vinderchancerne. Hvor er det bedst at flytte hen lige nu? Hvilket træk vil bringe mig tættest på sejren?

Matematiklærerens Spilleværksted kan benyttes som værkstedsarbejde, som faglig adspredelse gennem skoleåret eller som emnemateriale, hvor spil og problemløsning er omdrejningspunktet.

Matematiklærerens Spilleværksted findes i to udgaver - som trykt bog med spiralryg og som e-bog. E-bog giver mulighed for fælles præsentation på storskærm, oplæsning for læsesvage elever og for print af elevark.

 

Folkeskolen skrev:

At spille er sjovt, lærerigt, spændende og ikke mindst udfordrende på mange niveauer. "Tab og vind med samme sind" er for eksempel et begreb, mange elever ikke kender til - selv i udskolingen. Her giver "Matematiklærerens Spilleværksted" et godt grundlag for at lære mange forskellige spil at kende og give eleverne en god indsigt i at omgås andre i en festlig konkurrencesituation.

Formelyatzy, Esmakker, Poker, Walisisk Toulbwrdd, Backgammon og Terninger er eksempler på nogle af hæftets 26 spil-titler. Alle spillene funderes matematisk og lægger op til videre arbejde med emner som sandsynlighed, risiko og chance gennem spil. Regler og baggrund forklares på en god måde, og spillene er lige til at gå til.

Der fokuseres på at træne talbehandling, give erfaringer med blandt andet tilfældighed og chance samt styrke elevernes strategiske overblik. "Matematiklærerens Spilleværksted" kan bruges som faglig adspredelse gennem skoleåret eller som decideret undervisningsmateriale under emnet sandsynlighed og kombinatorik.

Ud over de 26 forskellige spil indeholder hæftet afsnit som "Ordbog for kortspillere", "Sandsynligheder", "Æsker" og en lærervejledning. Disse afsnit er med til at give læreren et overblik og lette den praktiske del af arbejdet. Herudover ligger hæftet i praktisk elektronisk form på en cd-rom på sidste side.

Denne udgivelse er et frisk pust til den daglige undervisning og en god igangsætter i et emne, der af mange anses for at være tungt og svært gennemskueligt. Sandsynlighed, kombinatorik og strategi er her gjort overskueligt og let tilgængeligt gennem mange og gode spilaktiviteter.

Bragt i Fagbladet Folkeskolen